Storten en afwerken

Storten en afwerken van de betonmortel

Het gestorte beton wordt verdicht om zo de duurzaamheid van de betonmortel te waarborgen. Hiermee wordt de indringing van vloeistoffen in het uitgeharde beton beperkt. Wanneer het beton is gewapend moet de wapening goed worden beschermd door het beton. Als beton door onvoldoende verdichting te poreus is, is de kans op roestvorming groot en is het zelfs mogelijk dat het beton kapot springt (betonrot). Zorg daarom voor voldoende dekking van de wapening, goede verdichting van de betonmortel en nabehandeling van het beton.

Er zijn verschillende manieren om het beton na te behandelen:

  • Afdekken van het betonoppervlak met plastic folie. Vrijkomend water uit het beton kan daardoor niet verdampen.
  • Een dampdichte vloeistof, Curing compound, op het oppervlak aanbrengen. Dit voorkomt dat water uit het beton verdampt.
  • Het betonoppervlak enkele dagen continue nat houden met water.

 

Meer informatie over het storten en afwerken van beton?
Bel of mail ons voor advies.