Tips voor buiten beton storten

Bent u druk bezig om een nieuwe tuin in te richten en denkt u daarbij aan een betonnen buitenvloer? Voor het storten van beton, bijvoorbeeld voor een betonvloer, maakt dit veel uit. Een zonnige dag met dertig graden kan al snel afgewisseld worden met een regenbui en tien graden. Wilt u beton storten in de buitenlucht? Dan moet u rekening houden met de wisselende weersomstandigheden.

Beton storten bij koude temperaturen

Beton storten in de buitenlucht met lagere temperaturen is niet onmogelijk, maar vraagt wel om extra aandacht. Lage temperaturen hebben effect op een betonstort, omdat het uithardingsproces van het verse beton langzamer verloopt in vergelijking met hogere temperaturen. Mocht er zelfs spraken zijn van vorst, kan er vorstschade ontstaan. Het aanmaakwater in vers beton bevriest en zet uit waardoor het beton beschadigingen ondervindt door de volumetoename.

Beton storten in de winter

Bereid uw betonstort daarom goed voor. Dit begint allereerst met een inschatting van wat het weer gaat doen. Er zijn verschillende maatregelen die u kunt treffen als u beton gaat storten in de winter. Om te bepalen welke preventieve maatregelen m.b.t. isolatie, betonsamenstelling, nabehandeling, etc. getroffen dien te worden, zijn er zes weertypen vastgelegd. In de NEN 6722 staan per weertype de voorzorgsmaatregelen vermeldt.

Betonsamenstelling

Het beton moet zodanig samengesteld worden dat de temperatuur van het beton hoger is naarmate de buitentemperatuur lager is. Hierbij is het ook van belang dat de grenswaarde voor de druksterkte (5 N/mm²) zo snel mogelijk bereikt wordt. Hulpmiddelen hiervoor zijn bijvoorbeeld het gebruik van vorstvrije toeslagmaterialen en voorverwarmd water voor de betonspecie. Voor de mogelijke maatregelen ten aanzien van de betonsamenstelling adviseren wij u graag vrijblijvend.

Aanhechting en thermische isolatie van het beton

Belangrijk voor een goede aanhechting van het beton is dat de bekisting, de wapening en de stortnaden sneeuw- en ijsvrij zijn (bijv. door ontdooiing middels stoom). Ook zal de verse betonspecie geïsoleerd moeten worden. Thermische isolatie en vochtbestendig beschermingsmateriaal zijn hierbij aan te raden.

Nabehandeling van het beton

Vers beton moet beschermd worden tegen uitdroging. De nabehandelingsduur hangt af van de omgevingsfactoren die na het storten heersen, zoals de temperatuur, wind en relatieve vochtigheidsgraad maar ook de ontwikkeling van de betonsterkte. In winterse omstandigheden en bij vorst zal het nabehandelen langer duren. In de meeste gevallen vormt de gehanteerde vochtbescherming een prima nabehandelingstechniek.

Beton storten bij regen

Mocht het buiten nu regenen, is er vaak nog niks aan de hand. Pas bij zware regenval vormt er een probleem bij het beton storten. Als heel veel water zich vermengt met de betonspecie, kan dit negatieve effecten hebben op de kwaliteit. Om het verse beton te beschermen kan men kiezen voor bijvoorbeeld een bouwzeil. Zware regenval kan ook kraters slaan in het oppervlak. Dit is een risico bij een vlak oppervlak dat in het zicht blijft. Na het storten van het beton en als het beton niet meer vervormbaar is, is regen juist wel welkom.

Beton storten in de zomer

Ook het storten van beton in de zomer vraagt om voorzorgsmaatregelen. De hogere temperaturen verkorten de bindingstijd van het cement en verminderen de verwerkbaarheid van het beton. De warmte kan er ook voor zorgen dat het water in de betonspecie voortijdig verdampt en het beton poreus wordt. Door het beton af te dekken met een plastic zeil of door het gebruik van een nabehandelingsproduct kan het water in het beton vastgehouden worden. Het uitharden van beton bij zomerse temperaturen zorgt ervoor dat het beton snel een hoge mechanische sterkte ontwikkelt.

Vrijblijvend advies

Zoals u merkt heeft het weer veel invloed op de kwaliteit van uw beton. Zeker als u buiten aan de slag gaat. Wij adviseren u graag over de benodigde voorzorgsmaatregelen voor uw betonstort bij lage en hoge temperaturen. Neem vrijblijvend contact op met onze experts.

Contact aanvraag