Beton storten in de winter

Het weer heeft invloed op de sterkteontwikkeling van de betonmortel. Beton storten in de winter vraagt daarom om extra aandacht. Ga jij bijvoorbeeld een betonnen vloer storten bij winterse temperaturen? Lees dan onze tips over maatregelen die je voor en na het storten kunt treffen om problemen te voorkomen.

Maatregelen vóór het storten

Wanneer er sprake is van vriezend weer vóór het storten moet de bekisting en wapening ijs- en sneeuwvrij worden gemaakt. Betonmortel mag niet worden gestort tegen oppervlakten waarvan de temperatuur lager ligt dan 0°C (rijpvorming). Er zijn verschillende maatregelen die er voor zorgen dat de betonmortel tijdens en na het storten toch de mogelijkheid heeft om uit te harden.

  • Het verse betonoppervlak afdichten en isoleren;
  • Het gebruik van snel hardend cement voor een hogere aanvangssterkte. Wij adviseren deze optie te kiezen indien de verwachte temperatuur bij levering lager ligt dan 4°C;
  • De temperatuur van de directe omgeving van de betonconstructie verhogen. Voorkom hierbij wel dat de warmtebron niet is gericht op de betonconstructie.

Maatregelen na het storten

Als vuistregel moeten betonoppervlakken ten minste een week tegen uitdrogen worden beschermd. In winterse omstandigheden is het advies om de nabehandeling door te zetten tot een sterkteniveau is bereikt van ten minste 50% van de voorgeschreven sterkteklasse. Voor het nabehandelen is er een keuze uit de volgende methoden:

  • Het laten staan van de bekisting;
  • Het afdichten van het oppervlak met dampdichte folie, waarbij erop wordt toegezien dat bij de hoeken en aansluitingen geen tocht kan ontstaan;
  • Het aanbrengen van een Curing compound.

Beton buiten storten

Beton storten in de buitenlucht met lagere temperaturen, zoals in de winter, is niet onmogelijk, maar vraagt wel om extra aandacht. Winterse temperaturen hebben effect op een betonstort, omdat het uithardingsproces van het verse beton langzamer verloopt in vergelijking met hogere temperaturen. Lees onze blog met tips voor buiten beton storten.

Vragen over beton storten in de winter?

“Wij helpen je graag met het bestellen van het juiste beton. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!”

– Tim (betonplanner)